Zastrzeżenie poufności dla programu Optimiser

Multi-Wing Group ApS (dalej nazywana „MW”) traktuje poważnie kwestię poufności. Cenimy sobie zaufanie naszych klientów, którzy przekazują nam swoje dane osobowe. Dane osobowe klientów wykorzystujemy w sposób uczciwy i nienaruszający ich zaufania.

Otwarcie informujemy użytkowników o tym, jakie dane gromadzimy, co z nimi robimy, komu je udostępniamy i z kim należy kontaktować się w razie wątpliwości.

Poufność – zasady ogólne

Z programu Multi-Wing Optimiser (dalej nazywanego „OPTIMISER”) można korzystać nie ujawniając własnej tożsamości. Poniżej opisujemy szczegółowe informacje, które standardowo gromadzimy od osób wchodzących na stronę, z której można pobrać OPTIMISER i korzystających z tego programu. Jeżeli użytkownik zarejestruje się i utworzy własne konto, musi podać imię, nazwisko, e-mail i nazwę firmy. Wszystkie te dane będą używane wyłącznie w MW w celu usprawnienia naszych usług dla klientów. Dane nie są pod żadnym pozorem sprzedawane.

MW jako administrator danych osobowych odpowiada za przetwarzanie danych osobowych osób, których dane dotyczą zgodnie z odnośnymi przepisami w sprawie ochrony danych osobowych.

W razie pytań odnośnie przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z MW na e-mail info@multi-wing.com.

Jakie kategorie danych osobowych MW przetwarza? W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej?

Pobierając i korzystając z programu OPTIMISER, użytkownik i OPTIMISER mają dostęp do serwera sieci www MW. Przeglądarka użytkownika jest skonfigurowana technicznie tak, by automatycznie przekazywać następujące dane („dane logu”) na nasz serwer sieci www, które następnie zapisujemy w pliku dziennika:

  • Data wizyty
  • Godzina wizyty
  • Pobrany plik
  • Wielkość przesłanych danych
  • System operacyjny
  • Adres IP

Ponadto gromadzimy następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mailowy, nazwę firmy, adres wpisany w ustawieniach użytkownika, zaś w przypadku druku: kod wirnika, parametry otoczenia użytkownika, żądany punkt pracy dla danej opcji.

Dane w logu są analizowane wyłącznie w celach statystycznych dla usprawnienia naszych usług. MW przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Prawnie uzasadniony interes MW obejmuje interes polegający na zarządzaniu usługami związanymi z oprogramowaniem zgodnie z uczciwymi praktykami biznesowymi oraz zapewnianiu dostępności i właściwego działania usług związanych z oprogramowaniem.

Przekazywanie danych osobom trzecim

MW może w razie potrzeby dla zaspokojenia celu przetwarzania danych osobowych lub w przypadkach przewidzianych przez prawo udostępnić dane osobowe użytkowników innym członkom Grupy MW, w tym firmom spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG). W razie konieczności MW dla zaspokojenia celu przetwarzania danych osobowych może udostępnić dane osobowe użytkowników firmom i dostawcom zewnętrznym, w tym firmom i dostawcom spoza UE/EOG.

Usługi MW świadczymy we współpracy z kilkoma różnymi usługodawcami. MW dba o to, by stosowano odpowiednie mechanizmy ochronne zapewniające właściwy poziom zabezpieczenia danym osobowym użytkowników, zgodnie z wymogami odnośnych przepisów w sprawie ochrony danych osobowych.

Linki do innych stron internetowych

Optimiser może zawierać linki do innych stron internetowych. Nie mamy wpływu na to, czy administratorzy tych stron przestrzegają przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

Inne oprogramowanie w Grupie MW

MW oferuje również inne aplikacji komputerowe jako usługę dla naszych klientów. Wszystkie są w pewnym zakresie oparte na Internecie, dlatego te same informacje będą gromadzone i przetwarzane zgodnie z tym, co opisano powyżej w niniejszym dokumencie.

Jak długo MW przechowuje dane osobowe użytkowników?

MW przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do zaspokojenia celu, w jakim dane zostały zgromadzone.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, mogą zażądać od MW informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez MW i udostępnienia takich danych osobowych. Mogą również zażądać sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawdziwe i zażądać ich usunięcia. Ponadto mogą zażądać ograniczenia przetwarzania tych danych, co oznacza, że MW będzie przetwarzać takie dane tylko pod pewnymi warunkami. Mają również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego. Mają prawo do przenoszenia danych (do innego administratora), jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez MW opiera się na zgodzie lub obowiązku umownym i jest zautomatyzowane.

Osoby, których dane dotyczą mogą wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez MW do organu nadzorczego.