Polityka prywatności

Polityka prywatności

Jakie dane gromadzimy?
Gromadzimy informacje naszych klientów, którzy zapisują się na nasz newsletter, odpowiadają na ankiety lub wypełniają formularze. 
Osoby składające zamówienie lub rejestrujące się na naszych stronach mogą zostać poproszone o podanie: imienia, nazwiska, adresu e-mailowego, adresu pocztowego lub telefonu. Z naszych stron można również korzystać anonimowo.

Do czego wykorzystujemy zgromadzone dane?
Wszystkie gromadzone przez nas dane wykorzystujemy w następujących celach:

 • Do personalizacji oferty
  (dane pomagają nam lepiej reagować na indywidualne potrzeby klienta)
 • Do ulepszenia naszych stron
  (staramy się na bieżąco ulepszać treść naszych stron internetowych w oparciu o informacje i komentarze naszych użytkowników)
 • Do lepszej obsługi klienta
  (gromadzone dane pomagają nam bardziej efektywnie reagować na zapytania i zgłoszenia klientów)
 • Do obsługi transakcji
  Dane klientów, publiczne lub prywatne, nie są pod żadnym pozorem sprzedawane, wymieniane, przesyłane ani przekazywane innym firmom bez uprzedniej zgody klienta, z wyjątkiem sytuacji, kiedy jest to konieczne do dostarczenia nabytych produktów lub usług.
 • Do prowadzenia konkursów, promocji, ankiet lub obsługi innych funkcji na stronach internetowych
 • Do przesyłania okresowych e-maili
  Otrzymany przez nas w związku z obsługą zamówienia e-mail klienta może zostać wykorzystany w celu przesłania informacji i aktualizacji statusu zamówienia, a także okazjonalnych aktualności na temat naszej firmy, nowości, informacji o produktach i usługach.

Uwaga: Aby w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania od nas e-maili w przyszłości, wystarczy przesłać nam e-mail na adres info@multi-wing.com

Czy korzystamy z cookies?
Tak (cookies/ciasteczka to niewielkie pliki, które strona internetowa lub administrator strony przesyła na twardy dysk komputera użytkownika przez przeglądarkę internetową (o ile zezwoli na to użytkownik), które umożliwiają stronom lub systemom administratorów rozpoznawać przeglądarkę użytkownika oraz przechwytywać i zapamiętywać pewne informacje. Korzystamy z cookies by zrozumieć i zapisać preferencje użytkownika na przyszłe wizyty i zgromadzić zbiorcze dane na temat ruchu na stronach internetowych oraz sposobu korzystania ze stron, tak byśmy mogli ułatwiać ich obsługę i ulepszać dostępne tam narzędzia. W celu lepszego zrozumienia osób korzystających z naszych stron możemy korzystać z usług zewnętrznych firm. Usługodawcy zewnętrzni mogą wykorzystywać informacje zgromadzone w naszym imieniu wyłącznie w celu prowadzenia i ulepszania naszej działalności gospodarczej.
Użytkownik może na własne życzenie ustawić ostrzeżenia w komputerze informujące o każdym przypadku przesłania plików cookie lub też może wyłączyć wszystkie cookies w ustawieniach przeglądarki,  Podobnie, jak w przypadku większości stron internetowych, wyłączenie cookies może spowodować, że nie wszystkie nasze usługi będą działać prawidłowo. Nadal jednak będzie można składać zamówienia kontaktując się z naszym działem obsługi klienta.

Czy przekazujemy informacje osobom trzecim?
Danych osobowych nie sprzedajemy, nie wymieniamy ani nie przekazujemy osobom trzecim. Nie dotyczy to zaufanych osób trzecich, które pomagają nam w prowadzeniu stron internetowych, naszej firmy lub w świadczeniu usług naszym klientom, pod warunkiem, że osoby te zobowiążą się do zachowania poufności w zakresie tych informacji. Możemy również udostępnić dane użytkowników, jeżeli uznamy, że jest to konieczne w celu zaspokojenia przepisów prawa, realizacji zasad obowiązujących na stronach, ochrony praw naszych i osób trzecich lub dla bezpieczeństwa.  Natomiast informacje nieidentyfikujące na temat użytkowników stron mogą być przekazywane osobom trzecim w celach marketingowych, reklamowych lub innych.

Linki osób trzecich
Według uznania możemy od czasu do czasu umieszczać lub oferować na naszych stronach produkty osób trzecich. Strony osób trzecich podlegają oddzielnym, niezależnym zasadom poufności. Dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść i aktywność związaną ze stronami, do których odsyłamy. Niemniej jednak w celu ochrony integralności naszych stron prosimy o informacje na temat ewentualnych problemów z tymi stronami.

Inne oprogramowanie w grupie MW
MW oferuje kilka aplikacji komputerowych w formie usług dla naszych klientów. Wszystkie są w pewnym zakresie oparte na internecie, dlatego te same informacje będą gromadzone i przetwarzane zgodnie z tym, co opisano powyżej w niniejszym dokumencie.

Jak długo MW przechowuje dane osobowe użytkowników?
MW przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do zaspokojenia celu, w jakim dane zostały zgromadzone.

Prawa osób, których dane dotyczą do ochrony
Osoby, których dane dotyczą, mogą zażądać od MW informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez MW i udostępnienia takich danych osobowych. Mogą również zażądać sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawdziwe i zażądać ich usunięcia. Ponadto mogą zażądać ograniczenia przetwarzania tych danych, co oznacza, że MW będzie przetwarzać takie dane tylko pod pewnymi warunkami. Mają również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego. Mają prawo do przenoszenia danych (do innego administratora), jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez MW opiera się na zgodzie lub obowiązku umownym i jest zautomatyzowane.  

Osoby, których dane dotyczą mogą wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez MW do organu nadzorczego.

Przestrzeganie przepisów California Online Privacy Protection Act Compliance
Ponieważ dbamy o prywatność naszych klientów, podjęliśmy wszystkie konieczne kroki, by zachować zgodność z przepisami kalifornijskiego Prawa ochrony prywatności w Internecie. Dlatego bez zgody użytkownika nie przekazujemy jego danych osobowych osobom trzecim.

Przestrzeganie przepisów Childrens Online Privacy Protection Act (COPPA)
Przestrzegamy przepisów amerykańskiej ustawy o ochronie prywatności dzieci w Internecie (COPPA), dlatego nie gromadzimy żadnych danych osób które nie ukończyły jeszcze 13 roku życia. Nasze strony internetowe, produkty i usługi są przeznaczone do osób, które ukończyły co najmniej 13 lat.

Polityka prywatności w Internecie

Niniejsza polityka prywatności w internecie dotyczy wyłącznie informacji gromadzonych przez nasze strony internetowe i nie odnosi się do informacji gromadzonych offline.

Zgoda użytkownika

Korzystając z naszych stron użytkownik akceptuje naszą politykę prywatności.

Zmiany w naszej polityce prywatności
W razie zmiany naszej polityki prywatności, modyfikacje zostaną opublikowane na tych stronach oraz/lub zostanie zaktualizowana data ostatniej zmiany Polityki prywatności.

Data ostatniej zmiany Polityki prywatności: 23 maja 2018 roku.

Kontakt
W razie pytań na temat naszej polityki prywatności prosimy o kontakt z użyciem poniższych danych.

www.multi-wing.com
Multi-Wing International
Staktoften 16
Vedbaek 2950
Dania
info@multi-wing.com
Tel: +45 45 89 01 33