Prohlášení o ochraně osobních údajů týkající se softwaru Optimiser

Multi-Wing Group ApS („MW“) bere ochranu osobních údajů vážně. Vážíme si důvěry, kterou v nás vkládáte tím, že nám poskytujete vaše osobní údaje. Vaše osobní údaje budeme vždy používat způsobem, který je poctivý a hodný této důvěry.

Vždy vám budeme transparentně sdělovat, jaké údaje shromažďujeme, co s nimi děláme, s kým je sdílíme a koho byste měli kontaktovat, pokud budete mít jakékoli obavy.

Obecná ochrana osobních údajů

Software Optimiser od společnosti Multi-Wing („OPTIMISER“) můžete používat, aniž byste uvedli vaši totožnost. Informace o údajích, které standardně získáme, když přejdete na stránky pro stažení a když používáte OPTIMISER, jsou popsány níže. Pokud si zaregistrujete uživatelský účet, požádáme o vaše jméno, e-mailovou adresu a název společnosti. Tyto údaje budou vždy používány pouze v rámci společnosti MW za účelem zlepšování našich služeb pro naše zákazníky a nikdy nebudou prodány.

Společnost MW je jako správce osobních údajů odpovědná za zpracování osobních údajů, které se vás týkají, podle platných zákonů a předpisů na ochranu údajů.

Máte-li otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte prosím společnost MW na této e-mailové adrese: info@multi-wing.com.

Jaké kategorie osobních údajů bude společnost MW zpracovávat, za jakým účelem a na jakém právním základě?

Když si stáhnete a používáte OPTIMISER, budete vy a program OPTIMISER mít přístup k webovému serveru společnosti MW. Váš prohlížeč je technicky nakonfigurován, aby našemu webovému serveru automaticky předal následující data („protokolová data“), které poté zaznamenáme do protokolových souborů:

  • Datum přístupu
  • Čas přístupu
  • Vyhledaný soubor
  • Objem přenesených dat
  • Operační systém
  • IP adresa

Dále shromažďujeme jméno, e-mailovou adresu a název společnosti a adresu, jakou zadáte do nastavení uživatele, a když tisknete, shromažďujme kód oběžného kola, parametry uživatelského prostředí a požadované pracovní místo pro tento výběr.

Protokolová data jsou analyzována čistě pro statistické účely za účelem zlepšování našich služeb. Společnost MW bude vaše osobní údaje zpracovávat na právním základě oprávněného zájmu. Mezi oprávněné zájmy společnosti MW patří zájem o řízení jejích softwarových služeb v souladu s poctivými obchodními postupy a za účelem udržování dostupnosti a funkčnosti softwarových služeb.

Předávání údajů třetím osobám

Společnost MW může, je-li to nezbytné za účelem zpracování osobních údajů nebo je-li to vyžadováno zákonem nebo předpisem, sdílet vaše osobní údaje s jinými společnostmi v rámci skupiny MW, včetně společností mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor EU/EHP. Společnost MW může, je-li to nezbytné za účelem zpracování osobních údajů, sdílet vaše osobní údaje s externími společnostmi a dodavateli včetně společností a dodavatelů mimo EU/EHP.

Spolupracujeme s několika různými poskytovateli služeb na poskytování služeb MW. Společnost MW zajistí vhodné záruky zajišťující odpovídající úroveň ochrany vašich osobních údajů podle požadavků platných zákonů na ochranu údajů.

Odkazy na jiné stránky

Optimiser může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Nemáme vliv na plnění či neplnění předpisů na ochranu údajů ze strany provozovatelů těchto stránek.

Jiný software v rámci skupiny MW

Společnost MW nabízí několik softwarových aplikací jako službu našim zákazníkům. Všechny jsou do určité míry webové, a proto budou shromažďovány a zpracovávány sejné údaje, jaké jsou popsány v tomto dokumentu.

Jak dlouho si společnost MW ponechá vaše osobní údaje?

MW si ponechá vaše osobní údaje tak dlouho, jak to bude nezbytné k naplnění účelů, za kterými byly tyto osobní údaje shromážděny.

Vaše práva na ochranu údajů

Máte právo vyžádat si od společnosti MW informace o osobních údajích zpracovávaných společností MW a na přístup k těmto osobním údajům. Rovněž máte právo požádat o opravu vašich osobních údajů, pokud jsou nesprávné, a požádat o výmaz vašich osobních údajů. Dále máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů, což znamená, že požádáte společnost MW o omezení zpracování vašich osobních údajů za určitých okolností. Dále máte právo vznést stížnost proti zpracování na základě oprávněného zájmu nebo zpracování za účelem přímého marketingu. Rovněž máte právo na přenositelnost údajů (předání vašich osobních údajů jinému správci), pokud společnost MW zpracovává vaše osobní údaje na základě souhlasu nebo smluvní povinnosti a jedná se o automatizované zpracování.

Rovněž máte právo podat jakoukoli případnou stížnost ohledně zpracování vašich osobních údajů společností MW k dozorovému úřadu.