Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Jaké informace shromažďujeme? 
Získáváme od vás údaje, když si objednáte náš newsletter, účastníte se ankety nebo vyplníte formulář.
Když si objednáváte nebo se registrujete na našich stránkách, můžete být požádáni o zadání vašeho: jména, e-mailové adresy, korespondenční adresy nebo telefonního čísla. Naše stránky ovšem můžete navštěvovat i anonymně.

K čemu vaše údaje používáme? 
Veškeré informace, které od vás získáme, mohou být použity jedním z následujících způsobů:

 • K osobnímu přizpůsobení vaší zkušenosti
  (vaše údaje nám pomáhají lépe reagovat na vaše individuální potřeby)
 • Ke zlepšování našich webových stránek
  (neustále se snažíme zlepšovat nabídky našich webových stránek na základě informací a zpětné vazby od vás)
 • Ke zlepšování zákaznických služeb
  (vaše údaje nám pomáhají efektivněji reagovat na vaše požadavky v rámci zákaznických služeb a podporovat vaše potřeby)
 • Ke zpracování transakcí
  Vaše údaje, ať již veřejné, nebo soukromé, nebudou bez vašeho souhlasu prodávány, vyměňovány, předávány ani poskytovány žádné jiné společnosti z jakéhokoli důvodu, pokud to není výslovně za účelem dodání zakoupeného výrobku nebo vyžádané služby.
 • K řízení soutěží, promočních akcí, anket nebo jiných prvků na stránkách
 • K zasílání pravidelných e-mailových zpráv
  E-mailová adresa, kterou poskytnete pro vyřízení objednávky, může být použita k tomu, abychom vám zasílali informace a aktuální zprávy týkající se vaší objednávky a dále občasné novinky a aktuální zprávy o společnosti, informace o souvisejících výrobcích nebo službách apod.

Poznámka: Pokud kdykoli chcete zrušit zasílání budoucích e-mailů, pošlete prosím e-mail na adresu info@multi-wing.com

Používáme soubory cookies? 
Ano (Cookies jsou malé soubory, které webové stránky nebo jejich poskytovatel umísťuje na pevný disk vašeho počítače prostřednictvím vašeho prohlížeče (pokud to povolíte) a které stránkám nebo systémům poskytovatelů služeb umožňují rozpoznat váš prohlížeč a zachytit a pamatovat si některé informace.
My používáme soubory cookies k tomu, abychom pochopili a uložili si vaše preference pro budoucí návštěvy, a shromažďovali data o provozu a interakcích na stránkách, abychom tak mohli v budoucnu nabízet lepší zážitky ze stránek a lepší nástroje. Můžeme mít uzavřeny smlouvy s externími poskytovateli služeb, kteří nám pomáhají lépe porozumět návštěvníkům našich stránek. Tito poskytovatelé služeb nesmí používat informace shromážděné naším jménem jinak než k tomu, aby nám pomáhali vykonávat a zlepšovat naší obchodní činnost.
Pokud chcete, můžete si zvolit, aby vás počítač upozornil pokaždé, když je posílán soubor cookie, popřípadě můžete v nastavení prohlížeče vypnout všechny soubory cookies. Stejně jako v případě většiny stránek platí, že když vypnete přijímání souborů cookies, některé služby nemusí správně fungovat. Nicméně můžete stále objednávat prostřednictvím našeho zákaznického servisu.

Poskytujeme nějaké informace externím subjektům? 
Neprodáváme, nevyměňujeme ani jinak nepředáváme externím subjektům vaše údaje umožňující osobní identifikaci. To se netýká důvěryhodných externích subjektů, které nám pomáhají při provozu našich webových stránek, výkonu naší obchodní činnosti nebo poskytování služeb pro vás, pokud se tyto subjekty zaváží zachovávat o těchto údajích mlčenlivost. Rovněž můžeme poskytnout vaše údaje, pokud se domníváme, že je to vhodné k tomu, abychom dodrželi zákony, uplatňovali pravidla našich stránek nebo chránili naše nebo cizí práva, majetek nebo bezpečnost. Nicméně údaje o návštěvnících neumožňující osobní identifikaci mohou být poskytnuty jiným subjektům pro potřeby marketingu, reklamy apod.

Externí odkazy
Někdy, podle našeho uvážení, můžeme na našich stránkách uvádět nebo nabízet externí výrobky nebo služby. Tyto externí stránky mají samostatná a nezávislá pravidla ochrany osobních údajů. Proto neneseme žádnou odpovědnost ani neručíme za obsah a aktivitu těchto odkazovaných stránek. Chceme však chránit integritu našich stránek a vítáme jakoukoli zpětnou vazbu o těchto stránkách.

Jiný software vs skupině MW
Skupina MW nabízí několik softwarových aplikací jako službu pro naše zákazníky. Všechny jsou do určité míry webové, a proto budou shromažďovány a zpracovávány sejné údaje, jaké jsou popsány v tomto dokumentu.

Jak dlouho si společnost MW ponechá vaše osobní údaje? 
MW si ponechá vaše osobní údaje tak dlouho, jak to bude nezbytné k naplnění účelů, za kterými byly tyto osobní údaje shromážděny.

Vaše práva na ochranu údajů
Máte právo vyžádat si od společnosti MW informace o osobních údajích zpracovávaných společností MW a na přístup k těmto osobním údajům. Rovněž máte právo požádat o opravu vašich osobních údajů, pokud jsou nesprávné, a požádat o výmaz vašich osobních údajů. Dále máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů, což znamená, že požádáte společnost MW o omezení zpracování vašich osobních údajů za určitých okolností. Dále máte právo vznést stížnost proti zpracování na základě oprávněného zájmu nebo zpracování za účelem přímého marketingu. Rovněž máte právo na přenositelnost údajů (předání vašich osobních údajů jinému správci), pokud společnost MW zpracovává vaše osobní údaje na základě souhlasu nebo smluvní povinnosti a jedná se o automatizované zpracování.  

Rovněž máte právo podat jakoukoli případnou stížnost ohledně zpracování vašich osobních údajů společností MW k dozorovému úřadu.

Plnění požadavků zákona státu Kalifornie o ochraně osobní údajů na internetu
Protože si ceníme vašeho soukromí, podnikli jsme nezbytná preventivní opatření, abychom splnili požadavky zákona státu Kalifornie o ochraně osobní údajů na internetu (California Online Privacy Protection Act). Proto nedistribuujeme vaše osobní údaje externě bez vašeho souhlasu.

Plnění požadavků zákona na ochranu soukromí dětí na internetu
Plníme požadavky zákona na ochranu soukromí dětí na internetu (COPPA - Childrens Online Privacy Protection Act), neshromažďujeme žádné údaje od nikoho mladšího 13 let. Naše webové stránky, výrobky a služby jsou všechny určeny lidem od 13 let.

Pouze pravidla ochrany osobních údajů na internetu

Tato pravidla ochrany soukromí na internetu se vztahují pouze na údaje shromážděné prostřednictvím našich webových stránek a ne na informace získané offline.

Váš souhlas

Používáním našich stránek vyslovujete souhlas s našimi pravidly ochrany osobních údajů.

Změny našich pravidel ochrany osobních údajů
Pokud se rozhodneme změnit naše ochrany osobních údajů, uvedeme tyto změny na této stránce a/nebo aktualizujeme níže uvedené datum změny pravidel ochrany osobních údajů.

Tato pravidla byla naposledy změněna 23. května 2018

Kontakt
Máte-li jakékoli otázky o těchto pravidlech ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených údajů.

www.multi-wing.com
Multi-Wing International
Staktoften 16
Vedbaek 2950
Dánsko
info@multi-wing.com
Tel: +45 45 89 01 33